Aku Bukan Bang Toyib Chord

wali band albumArtis: Wali

Intro: Bm, Bm A G F#

 

 
Kau  
Bm 
bilang padaku kau  
A 
ingin 
 
berte
Bm 
mu
 
Ku  
Bm 
bilang padamu oh  
A 
ya nanti dulu
 
A
A 
ku lagi sibuk sayang, ak
G 
u lagi kerja sayang
 
Un
A 
tuk membeli beras dan seb
F# 
ongkah 
 
berlian

 

Chorus:

 
Sayang  
Bm 
aku bukanlah bang  
A 
toyib
 
Yang tak pulang-p
G 
ulang
 
Yang tak pasti  
F# 
kapan dia datang
 
Sabar  
Bm 
sayang, sabarlah se
A 
bentar
 
Aku pasti  
G 
pulang karna aku  
A 
bukan
 
Aku  
F# 
bukan bang to
Bm 
yib

 

 
Su
Bm 
dah tunggu saja  
A 
diriku di ru
Bm 
mah
 
Ja
BM 
ngan marah-marah dud
A 
uk yang manis y
Bm 
a
 
A
A 
ku lagi sibuk sayang a
G 
ku lagi kerja sayang
 
Un
A 
tuk membeli beras dan se
F# 
bongkah 
 
berlian

 

Chorus:

 
Sayang  
Bm 
aku bukanlah bang  
A 
toyib
 
Yang tak pulang-p
G 
ulang
 
Yang tak pasti  
F# 
kapan dia datang
 
Sabar  
Bm 
sayang, sabarlah se
A 
bentar
 
Aku pasti  
G 
pulang karna aku  
A 
bukan
 
Aku  
F# 
bukan bang to
Bm 
yib

 

Int: Bm G A Bm, Bm G A F#

 

Chorus:

 
Sayan
Bm 
g aku bukanl
A 
ah bang toyib uhh
 
Yang tak pu
G 
lang-pulang
 
Yang tak p
F# 
asti kapan dia datang
 
Saba
Bm 
r sayang saba
A 
rlah 
 
sebentar
 
Aku pas
G 
ti pulang kar
A 
na aku bukan
 
Ak
A 
u bukan aku bukan
 
Ak
F# 
u bukan b
Bm 
ang 
 
toyib