Aku Yang Dulu Bukanlah yang Sekarang Chord

tegar artis albumArtis: Tegar

Intro: Am Dm G C F Dm E

 

 
Am 
Aku yang dulu  
Dm 
bukanlah yang sekarang
G 
Dulu 
 
ditendan
C 
g sekarang ku disayang
F 
Dulu dulu dulu ku men
Dm 
derita
E 
Sekarang aku bah
Am 
agia
E 

 

 
Am 
Cita-citaku 
 
me
Dm 
njadi orang kaya
G 
Dulu ku susah sek
C 
arang 
 
alhamdulillah
F 
Bersyukurlah pada Yang M
Dm 
aha 
 
Kuasa
 
Memb
E 
eri jalan untukmu se
Am 
mua
E 

 

 
Hidu
Am 
pku dulunya se
Dm 
orang 
 
pengamen
 
Pulang ma
G 
lam selalu bawa u
C 
ang 
 
recehan
 
Men
F 
gejar cita-cita paling  
Dm 
mulia
 
Memba
E 
ntu keluarga di r
Am 
umah
E 

 

 
Sek
Am 
olah dulu ku gak pu
Dm 
nya 
 
biaya
 
Terpak
G 
sa ku harus men
C 
cari 
 
nafkah
 
Tet
F 
api aku tak ber
Dm 
putus 
 
asa
 
Pasti Y
E 
ang Kuasa memberi jal
Am 
anNya
E 

 

Int: Am Dm G C F Dm E, Dm C

 

 
E 
Hidup
Am 
ku dulunya se
Dm 
orang 
 
pengamen
 
Pulang ma
G 
lam selalu bawa u
C 
ang 
 
recehan
 
Men
F 
gejar cita-cita paling  
Dm 
mulia
 
Bersyuk
E 
ur masuk dapur reka
Am 
man
E 

 

 
E 
Hidup
Am 
ku dulunya se
Dm 
orang 
 
pengamen
 
Pulang ma
G 
lam selalu bawa u
C 
ang 
 
recehan
 
Men
F 
gejar cita-cita paling  
Dm 
mulia
 
Bersyuk
E 
ur masuk dapur reka
Am 
man
E 

 

 
Sek
Am 
olah dulu ku gak pu
Dm 
nya 
 
biaya
 
Terpak
G 
sa ku harus men
C 
cari 
 
nafkah
 
Paling bi
F 
sa bantu dengan pe
Dm 
nuh 
 
cinta
 
Cinta y
E 
ang penuh dengan w
Am 
arna
E 

 

 
Am 
Aku yang dulu  
Dm 
bukanlah yang sekarang
G 
Dulu 
 
ditendan
C 
g sekarang ku disayang
F 
Dulu dulu dul
Dm 
u ku menderita
E 
Sekarang aku bah
Am 
agia
E 

 

 
Am 
Cita-citaku 
 
me
Dm 
njadi orang kaya oii
G 
Dulu ku susah sekarang alha
C 
mdulillah
F 
Bersyukurlah pada Yang M
Dm 
aha 
 
Kuasa
E 
Memberi 
 
woo..
E 
Memberi jalan untukmu se
Am 
mua
E 
Am