Berita Cuaca Chord

boomerang band albumArtis: Boomerang

Intro: A D A A E (4X)

 

 
Lesta
A 
ri alamku lestar
D 
 
desaku
 
Diman
A 
a Tuhanku menit
E 
ipkan 
 
aku
 
Nyanyi  
A 
bocah-bocah di ka
D 
la 
 
purnama
 
Nyanyi
A 
kan 
 
puja
Bm 
an untuk nus
E 
a

 

 
Damai  
A 
saudaraku 
 
subur
D 
lah 
 
bumiku
 
Kuin
A 
gat ibuku dongeng
E 
kan 
 
cerita
 
Kisah  
A 
tentang jaya nusan
D 
tara 
 
lama
 
Tentram  
A 
kerta 
 
rahar
E 
ja di san
A 
a

 

 
Menga
D 
pa 
 
tanah
E 
ku rawan  
A 
kini
 
Bukit-
D 
bukitpun 
 
te
E 
lanjang 
 
berdi
A 
ri
 
Pohon  
D 
dan 
 
rum
E 
put-rumput
 
Eng
F#m 
gan bersemi  
E 
kemba
D 
li
 
Dan bu
A 
rung-burungpun 
 
ma
Bm 
lu 
 
bernya
E 
nyi

 

 
Lesta
A 
ri alamku lestar
D 
 
desaku
 
Diman
A 
a Tuhanku menit
E 
ipkan 
 
aku
 
Nyanyi  
A 
bocah-bocah di ka
D 
la 
 
purnama
 
Nyanyi
A 
kan 
 
puja
Bm 
an untuk nus
E 
a

 

 
Damai  
A 
saudaraku 
 
subur
D 
lah 
 
bumiku
 
Kuin
A 
gat ibuku dongeng
E 
kan 
 
cerita
 
Kisah  
A 
tentang jaya nusan
D 
tara 
 
lama
 
Tentram  
A 
kerta 
 
rahar
E 
ja di san
A 
a

 

 
Kuin
D 
gin 
 
bukitk
E 
u hijau kem
A 
bali
 
Semak  
D 
rumputpun tak  
E 
sabar 
 
menan
A 
ti
 
Doa  
D 
kan 
 
kuucap
E 
kan 
 
ha
F#m 
ri 
 
de
E 
mi 
 
ha
D 
ri
 
Sampai  
A 
kapankah 
 
ha
Bm 
ti lapang di
E 
ri

 

 
Lesta
A 
ri alamku lestar
D 
 
desaku
 
Diman
A 
a Tuhanku menit
E 
ipkan 
 
aku
 
Nyanyi  
A 
bocah-bocah di ka
D 
la 
 
purnama
 
Nyanyi
A 
kan 
 
puja
Bm 
an untuk nus
E 
a

 

 
Lesta
A 
ri alamku lestar
D 
 
desaku
 
Diman
A 
a Tuhanku menit
E 
ipkan 
 
aku
 
Nyanyi  
A 
bocah-bocah di ka
D 
la 
 
purnama
 
Nyanyi
A 
kan 
 
puja
Bm 
an untuk nus
E 
a

 

 
Damai  
A 
saudaraku 
 
subur
D 
lah 
 
bumiku
 
Kuin
A 
gat ibuku dongeng
E 
kan 
 
cerita
 
Kisah  
A 
tentang jaya nusan
D 
tara 
 
lama
 
Tentram  
A 
kerta 
 
rahar
E 
ja di san
A 
a