Mata Indah Bola Pingpong Chord

wakil rakyat album iwan falsAlbum: Wakil Rakyat (1987)
Artist: Iwan Fals

Intro: C G F G (3X), C G F C

 

 
C 
Pria 
 
ma
G 
na yang  
F 
tak 
 
su
G 
ka
C 
Senyum
G 
mu 
 
 
F 
juwi
G 
ta
C 
Kalau 
 
 
G 
ada yang  
F 
tak 
 
su
G 
ka
C 
Mungkin 
 
 
G 
sedang 
 
 
F 
gobl
G 
ok

 

 
F 
Engkau 
 
 
Am 
baik, 
F 
engkau 
 
ca
C 
ntik
F 
Kau 
 
 
Am 
wanita, 
F 
aku 
 
pu
C 
ja

 

Chorus:

 
C 
Mata 
 
 
G 
indah bola  
F 
ping 
 
 
G 
pong
C 
Masih
G 
kah kau  
F 
kosong
G 
C 
Boleh
G 
kah aku  
F 
membelai
G 
C 
Hidung
G 
mu yang  
F 
aduhai
G 

 

 
F 
Engkau 
 
 
Am 
baik, 
F 
engkau 
 
can
C 
tik
F 
Kau 
 
ju
Am 
wita, 
F 
aku 
 
ci
C 
nta

 

 
C 
Jangan 
 
 
G 
marah 
 
 
F 
kalau 
 
 
G 
kugo
C 
da
 
Sebab  
G 
pantas 
 
 
F 
kau 
 
 
G 
digoda
C 
 
Salah  
G 
sendiri 
 
 
F 
kau 
 
 
G 
manis
C 
 
Punya  
G 
wajah 
 
 
F 
tera
G 
mat 
 
ma
C 
nis

 

 
Wa
G 
jar saja  
F 
kalau 
 
 
G 
kugang
C 
gu
 
Sam
G 
pai kapan  
F 
pun 
 
 
G 
kurin
C 
du
 
Lepas
G 
kan 
 
ta
F 
wamu 
 
 
G 
no
C 
na
 
Agar  
G 
tak 
 
mu
F 
rung 
 
 
G 
dun
C 
ia

 

 
F 
Engkau 
 
 
Am 
baik, 
F 
Engkau 
 
ca
C 
ntik
F 
Kau 
 
 
Am 
wanita, 
F 
Aku 
 
pu
C 
ja

 

 
F 
Aku 
 
 
Am 
puja, 
F 
Kau 
 
be
C 
tina
F 
Bukan 
 
 
Am 
gombal, 
F 
Aku yang gi
C 
la

 

Unmatched square brackets:

C]Jangan [G]marah [F]kalau [G]kugo[C]da

 
Sebab  
G 
pantas 
 
 
F 
kau 
 
 
G 
digoda
C 
 
Salah  
G 
sendiri 
 
 
F 
kau 
 
 
G 
manis
C 
 
Punya  
G 
wajah 
 
 
F 
tera
G 
mat 
 
ma
C 
nis

 

 
Wa
G 
jar saja  
F 
kalau 
 
 
G 
kugang
C 
gu
 
Sam
G 
pai kapan  
F 
pun 
 
 
G 
kurin
C 
du
 
Lepas
G 
kan 
 
ta
F 
wamu 
 
 
G 
no
C 
na
 
Agar  
G 
tak 
 
mu
F 
rung 
 
 
G 
dun
C 
ia

 

Chorus:

 
C 
Mata 
 
 
G 
indah bola  
F 
ping 
 
 
G 
pong
C 
Masih
G 
kah kau  
F 
kosong
G 
C 
Boleh
G 
kah aku  
F 
membelai
G 
C 
Hidung
G 
mu yang  
F 
aduhai
G 

 

 
C 
Mata 
 
 
G 
indah bola  
F 
ping 
 
 
G 
pong
C 
Masih
G 
kah kau  
F 
kosong
G 
C 
Boleh
G 
kah aku  
F 
membelai
G 
C 
Bibirmu
G 
mu yang  
F 
aduhai
G 

 

 
C 
Mata 
 
 
G 
indah bola  
F 
ping 
 
 
G 
pong
C 
Masih
G 
kah kau  
F 
kosong
G 
C 
Boleh
G 
kah aku  
F 
membelai
G 
C 
Pipi
G 
mu yang  
F 
aduhai
G 

 

 
C 
Mata 
 
 
G 
indah bola  
F 
ping 
 
 
G 
pong
C 
Masih
G 
kah kau  
F 
kosong
G 
C 
Boleh
G 
kah aku  
F 
membelai
G 
C 
Jidat
G 
mu yang  
F 
aduhai
G