Satu Chord

laskar cinta album dewa 19Album: Laskar Cinta (2004)
Artis: Dewa 19

Intro: G Cm (2X)

 

 
G 
Aku 
 
 
Cm 
ini.. 
 
 
G 
adalah 
 
diri
C#m 
mu
G 
Cinta 
 
 
C#m 
ini.. 
 
 
G 
adalah 
 
cinta
C#m 
mu

 

Int: G Cm (2X)

 

 
G 
Aku 
 
 
Cm 
ini.. 
 
 
G 
adalah 
 
diri
C#m 
mu
G 
Jiwa 
 
 
Cm 
ini.. 
 
 
G 
adalah 
 
jiwa
C#m 
mu

 

 
Rindu  
Bm 
ini.. adalah rindu
Am 
mu
 
Darah  
Bm 
ini.. adalah darah
Am 
mu
D 

 

Chorus:

 
G 
Tak 
 
a
D 
da yang  
Em 
lain 
 
se
B 
lain 
 
di
C 
rimu
 
Yang se
G 
lalu ku pu
D 
ja.. 
 
wouwo
G 
Ku 
 
se
Bm 
but 
 
na
C 
mamu
C#m 
Di setiap hem
D 
busan 
 
nafas
D#m 
ku
 
Ku  
Em 
sebut 
 
na
D# 
mamu
 
Ku  
D 
sebut 
 
na
C 
mamu..

 

Int: G Cm (4X)

 

 
G 
Dengan 
 
tangan
Cm 
mu.. 
 
 
G 
aku 
 
menyen
Cm 
tuh
G 
Dengan 
 
kaki
Cm 
mu.. 
 
 
G 
aku 
 
berja
Cm 
lan

Int: G Cm (2X)

 

 
Dengan  
G 
matamu.. aku me
C#m 
mandang
 
Dengan te
G 
lingamu.. aku men
C#m 
dengar
 
Dengan  
Bm 
lidahmu.. aku bi
Am 
cara
 
Dengan  
Bm 
hatimu.. aku me
Am 
rasa
D 

Chorus:

 
G 
Tak 
 
a
D 
da yang  
Em 
lain 
 
se
B 
lain 
 
di
C 
rimu
 
Yang se
G 
lalu ku pu
D 
ja.. 
 
wouwo
G 
Ku 
 
se
Bm 
but 
 
na
C 
mamu
C#m 
Di setiap hem
D 
busan 
 
nafas
D#m 
ku
 
Ku  
Em 
sebut 
 
na
D# 
mamu
 
Ku  
D 
sebut 
 
na
C 
mamu..