Untuk Kita Renungkan Chord

ebiet g ade albumArtis: Ebiet G. Ade

Intro: D A G A D (2X)

 

 
D 
Kita mesti telanjang dan b
A 
enar-benar 
 
bersih
 
Suci lahir dan di dalam b
D 
atin
 
Tengoklah ke dalam se
A 
belum 
 
bicara
G 
Singkirkan 
 
de
A 
bu yang masih m
D 
elekat 
 
hoho
A 
ho
 
Singkirkan debu yang masih  
D 
melekat

 

Int: D A G A D (2X)

 

 
D 
Anugerah dan bencana a
A 
dalah 
 
kehendakNya
 
Kita mesti tabah menja
D 
lani
 
Hanya cambuk kecil a
A 
gar kita sadar
G 
Adalah 
 
D
A 
ia di atas se
D 
galanya 
 
hoho
A 
ho
 
Adalah Dia di atas seg
D 
alanya

 

 
A 
Anak menjerit-jerit, asap panas membakar
G 
Lahar dan ba
A 
dai menyapu  
D 
bersih
A 
Ini bukan hukuman hanya satu isyarat
G 
Bahwa kita  
A 
mesti banyak b
D 
erbenah

 

 
F#m 
Memang bila kita kaji l
Bm 
ebih 
 
jauh
 
Dalam  
E 
kekalutan masih banyak tangan
 
Yang tega ber
A 
buat nista hohoho

 

 
Tuhan  
D 
pasti telah  
G 
memper
A 
hitungk
D 
an
 
Amal dan dosa yang  
G 
kita 
 
perb
A 
uat
 
Kema
G 
nakah lagi kita  
D 
kan 
 
sembunyi
 
Hanya  
A 
kepadaNya kita kemba
D 
li
 
Tak  
G 
ada yang bakal bi
D 
sa 
 
menjawab
 
Mari  
A 
hanya tunduk sujud pa
D 
daNya

 

Int: D A G A D (2X)

 

 
D 
Kita mesti berjuang mem
A 
erangi 
 
diri
 
Bercermin dan b
D 
anyaklah 
 
bercermin
 
Tuhan ada di sini di  
A 
dalam jiwa ini
G 
Berusaha
A 
lah agar Dia  
D 
tersenyum 
 
hoho
A 
ho
 
Berubahlah agar Dia t
D 
ersenyum